Jeg elsker udfordringer. Karrieremæssigt vil jeg gerne have mange – gerne med et bredt vingefang.

At jeg ikke er bange for at tage imod de mest skræmmende udfordringer ses i videoen herunder. Og ja, jeg hopper. Det er dog andre udfordringer jeg ønsker mig for min journalistiske karriere, hvor jeg gerne vil kæmpe kampen fra kommunikationsfronten. Det uddyber jeg lidt under videoen.

Kommunikation er hele forskellen

Når jeg gerne vil kæmpe på kommunikationsfronten skyldes det blandt andet, at jeg har det rigtig godt med at kæmpe for et konkret mål. At lægge en strategi og lave en plan for at nå opsatte mål og formål er i min verden pr. definition spændende og udfordrende.

Og så er der jo bare alle de der opgaver, som der altid opstår. Opgaver som kræver hurtige beslutninger og raske udmeldinger. Jeg ser det som hverdagens krydderi. Arbejdet som kommunikationsmedarbejder er som jeg ser det – generelt spændende.

Jeg har selvfølgelig yderligere præferencer i forhold til min karriere. Jeg foretrækker et job i den private sektor. Sådan har jeg altid haft det. Her er flest muligheder for indflydelse og “vokseværk”.

Tilbage til erhvervslivet – ja tak!

Jeg er ikke kun journalist. Jeg er også merkonom i ledelse/retail og har erhvervserfaring fra en global gigant – McDonalds, hvor jeg har været mellemleder. Når jeg foretrækker et job som kommunikationsmedarbejder frem for et job i den fjerde statsmagt, er det helt i tråd med min allerede eksisterende profil og holdning til erhvervslivet.

Jeg vil meget gerne gøre karriere i det private erhvervsliv. Det vil jeg fordi det private erhvervslivs succes er det, som får vores land til at hænge sammen; og dermed også det, som gør, at Danmark kan være et velfærdssamfund. Kommunikation kan være særdeles medvirkende til en virksomheds succes, og jeg vil være meget stolt over at have en andel i det.